Et liv med vinger
Ulla_KFhold_rz

Sidst opdateret 1. februar 2017

Et liv med vinger

Ullas liv var fyldt med vinger. Hun kom i Kvindeligt Flyvekorp, videre til flyveledelsen, fik fløjet verden rundt og i fritiden var det de små vingede fugle, der havde hendes interesse.

 

Kvindeligt flyverkorps

 

Ind i forsvaret /hjemmeværnet

2012-10-29 14-14-06 - IMG_6878rzJeg ved ikke, om Axel på dette tidspunkt var i hjemmeværnet, men det er ikke utænkeligt, at han har foreslået Ulla at søge ind i Kvindeligt Flyvekorps.

1. februar 1965 mødte Ulla i Vedbæk for at uddanne sig til varslingsoperatør

De var 20 unge piger og uddannelsen varede ca 3-4 måneder

Det var ikke en periode, Ulla talte meget om. Der var naturligvis fester, besøg på forlystelsesstedet i Hørsholm osv. Derimod var hun stolt over sine præstationer i jiu jitsu, hvor hun trods sin lille vægt og størrelse kunne nedlægge større modstandere. Hun fik både bronze- og sølvbevis. Det lykkedes hende under en opvisning af brække skulderen på en modstander, og kom i avisen.

I januar1965 arbejdede jeg en måned på Storno som loddedame.

I februar 1965 kom jeg på grundskole i Vedbæk. Vi var 18 piger. Der var også disciplin og faste regler. Men jeg husker det som en spændende og god tid.

ullajujitsu67rzHerfra kom Ulla direkte til flyverdetachement (FLD) 530.

Det var en kommandocentral for Luftværnsgruppen, som var raketforsvaret med NIKE og Ajax-raketter og de mobile HAWK.

Centralen var en stor betonklods, beliggende i Rødovre indbygget i den gamle Vestvolden. Raketforsvaret blev nedlagt i 1983.  Der er nu kun kommunikationsudstyr tilbage.

Medlemsbevis af Kvindeligt Flyvekorps (1967)

Ullas 20 års jubilæum i Hjemmeværnet 1990 (dokument).

 

På arbejde i Flyvevåbnet

Luftværnsgruppen 230/530

Blev så fastansat i Ejby (FLD530), en kommandobunker, hvor man havde 24-timers vagter.

Det var nogle meget spændende år. Der var et godt sammenhold på vagterne. Der var fire hold – unge og gamle – alle var lige.

Underviste i selvforsvar

Der måtte ikke fraterniseres med det mandlige personel. Det blev der så.

Jørgen kom til 530 sommeren 1966. Nytårsaften 66/67 havde vi døgnvagt sammen. Han sad i vagten – det gjorde jeg også. Solgt begge to.

Blev forlovet april 1967, købte hus juli 1967 (det hus bor vi stadig i), gift september1967.

Tog om mandagen på bryllupsrejse på (Major Helsteens) ødegård i Sverige.

Om morgnen da solen stod op, blev Flemming undfanget.

Ulla var glad for sit operative arbejde i Kvindeligt Flyvekorps, hvor vi traf hinanden, og med meget kort tænkepause besluttede, at det skulle være os for livet.

Ulla var fastforankret på hold 3, som helt klart var mændenes favorithold. Mens flere af de andre 4 hold havde deres tilknytning til hæren fra før flyvevåbnets oprettelse, var her flere unge piger med pep, der kun kendte den åbne tonee i flyvevåbnet.
Ulla var sammen med Annette på Gran Canaria i omkring 1967.

KF-ernes opgaver var dels at skulle rapportere spor fra forskellige radarstationer ud til detachmanterne, dels ud fra de samme oplysninger at  plotte positionerne ind på en stor acrylplade med koordinater. Der var oplysninger om højde og hastighed, og positionerne af venner og fjender blev hermed synlige for operationsofficererne til brug for eventuelle operationer.

Når der lød sirene og ‘Blazing sky’i højttalerne blev tant og fjas hurtigt lagt bort og erstattet af seriøs indsats. Det kan måske være vanskeligt at forstå, men vi var i ‘den kolde krig’, og der ofte sendt jagere op gennem Østersøen for at imødegå chikaner fra østtyskerne.

Alle var i sagens natur klassificeret til hemmelig med den tavshedspligt, der hørte til

Der var en gammeldags telefoncentral, som på skift også blev betjent af KF’erne.

Ulla var en god pistolskytte, og på en eller anden måde havde hun fået adgang til officerernes (både mandlige og kvindelige)  skydeøvelser på Middelgrunden, hvortil man så sejlede. Ulla erhvervede flere skydepræmier på den konto.

Ansættelse i FLD530(dokument). 1964 Faktisk var Kvindeligt Flyvekorps betegnelse for tjenestestedet 230.

 

Da Ulla blev gravid, og måtte så forlade det operative job for derefter at lede det tekniske bibliotek i Avedøre.

Fratræden FLD530 juli 1968

Anbefaling fra Kvindeligt Flyvekorps 1968

Ulla i Avedøre (dokument).1969 Designeringsbevis

Ullas afsked 1973 (dokument).

 

kontrolcentralen 1988rz

 

Statens Luftfartsvæsen / Naviair

Da Statens Luftfartsvæsen var i akut mangel for flyvelederassistenter blev der lavet store annoncer i aviserne. Ulla var glad for sit arbejde på Luftværnsgruppens bibliotek i Avedøre, men jeg fik hende ovetalt til at søge, da der var mere fremtid idette  job. Der gik ikke mange dage før der kompositiv tilbagemelding på  ansøgningen.

En af fordelene ved vagttjeneste er klart, at der var fritid i dagtimer og hele dage, hvor hun kunne hellige sig børnene og egne interesser.

Juli 1973 blev jeg ansat i Flyveledelsen. Det var rart at komme til at gå vagter igen efter 5 år.

Dejligt at have meget mere tid hjemme hos ungerne.

Vi havde i en periode(1½ år) ung mand i huset. Det var noget drengene kunne bruge.

Nu har jeg så været ansat der i 30 år. Der er ikke de helt store ændringer. Systemet er fornyet undervejs.

Vi fik en ny kontrolcentral i 1988 og et helt nyt, automatiseret radarsystem. Her var jeg som medarbejderrepræsentant med til at specificere systemet.

Det førte til flere ture til Paris, hvor vi skulle afprøve systemet (under fremdriften).

Senere igennem den næste periode var jeg med til at undervise mine kollegaer. Det var en spændende , men også hård tid, der resulterede i meget overtid.

Pengene derfra blev brugt til en måneds ferie i november til Brasilien med ungerne. De var blevet studenter samme sommer.

Christian blev først student, derefter Flemming, hvor Christian den sidste eksamensdag sad og spillede på skolens flygel. Det vafr noget, der rørte en mors hjerte.

Ved siden af det operationelle har jeg haft nogle kontorvagter, som bestod i at jeg havde nogle offline-filer, som skulle opdateres. Også det var meget spændende.

I efteråret 2000 gennemgik en stor del af os flyvelederassistenter en ekstra uddannelse, som betød mere kompetence, udvidet arbejdsområde, - og dertil en betydelig højere løn og udnævnelse til Info flyveledere.

Desværre konstaterer øjenlægen retinoschise (betyder at der er yderfelter i øjet, som ikke indgår i synsfeltet) ved den årlige lægekontrol i januar 2001. Det betød,at jeg blev 'grounded', så jeg nu sidder på de sektorer, som i gamle dage. Det er stadig det samme lokale.

Jeg har nu været til kontrol tre gange, og der er ikke sket nogen ændring, så jeg er blevet beroliget. Udsigten til nedsat syn er ikke rar.

Så startede et nyt og spændende arbejdsliv med gode udfordringer undervejs.

Ulla_kollegaer_01_02rz

Ulla_kollegaer_01_03rz

På et tidspunkt passede Ulla trafikken ude på den daværende Skovlunde Flyveplads - dejlig tæt ved hjemmet.

Ansøgning og ansættelsesbrev 1973

Medlemskort til HK-fagforeningen 1973

Gennemførelse af assistentkurser 1973

Ansættelse som assistent 1974

Asssistentansættelsen ændres til flyvelederassistent 1979

Tjenestemandsansættelse som flyvelederassistent 1989

Ud over det daglige arbejde lagde hun sin indsats i CATCAS, som var det nye kontrolsystem. Det betød en stor undervsningsopgave og indsigt i systemet, hvor CATCAS-teamet var på flere evalueringsture til Paris (test) og Irland

Instruktørbevis (CATCAS)1987

Den nye kontrolcentral indvies 11.februar 1988 (Invitation til reception)

Ullas 25-års jubilæum 1990 (gaveliste).

I 1990 blev hun udpeget til sagsbehandler (opslag og placering) i Dataafsnittet

Opgaven blev påskønnet såvel med løntillæg og ros fra ledelsen.

Kurser 1998 (TRM, PFC-rapport 1998 og 2000 (gyldighed 2 år))

Ullas ACC certificering 1998 (dokument).

Desuden deltog Ulla i betyrelsesarbejdet i personaleforeningen.

Vi lagde hus til en god aften med bestyrelsesmedlemmerne i de nordiske assistentforeninger.

I øvrigt havde vagthold 7 stærke sociale relationer, og der var en årlig sammenkomst, som gik på omgang hos de forskellige, der havde pladsen til det. Og det var med ‘påhæng’, så man kom til at kende hinanden rigtig godt
Der er nogle gamle scaannede dias fra sammenkomster og personaleforeningens ture.
I flere år kom vi sammen med Erik Schlütter (var formand for foreningen) og Karin og deres børn.

I 1986 blev der holdt havefest for Hold 7 i Herlev

Ullas 25 års jubilæum (billeder)1990

Pensionsberettigelse 2000 (helbredsgodkendelse)

Tjenestemandsansættelse som informationsflyveleder 2000

Seniorordning med nedsat tid 2002. Meddelse om nedslag for seniorordning udfærdiget i 2012.

Ved det årlige helbredscheck på Rigshospitalet konstaterede man, at Ulla havde en fejl på øjnene  (retinoschise formentlig medfødt, men ikke konstateret før). Det medførte at hun blev ‘grounded’ og blev overført til dagjob på kontoret. Det gav ikke mange udfordringer i hverdagen, selv om hun fik systematiseret en del rutiner.

Fratagelse af certificering

Opsigelse fra Naviair 2005 for at gå på efterløn januar 2007.

Medarbejdernes farvelhilsen 2007

Tjenesterejser

Scannede dias fra nedenstående findes her.

Luxembourg
1. - 18.9.1983
4. -10.11.1984
16.-27.9.1985
10. -14.2.1986

Paris
5. - 12.04.1986
2. - 29.10.1986, hvor Jørgen kom en uge

Irland
5. - 7.12.1991

Barcelona
17. - 21.8.1994