Biblioteksskolen

Bibskole3_Cr_rz

Grundskolen 1961Oversigt over personerne findes her.

 

Denne side er under opbygning.

Sønderborg centralbibliotek

Min far gjorde et stort arbejde for at sikre, at jeg kunne få en af de to elevpladser, der ville blive opslået på Sønderborg Centralbibliotek. Bl.a. var han hos overbibliotekar Sorring 13.3.1959 og senere hos formanden for kulurelt udvalg.

Jeg kendte udmærket personalet, for jeg havde haft job som bogopsætter og herfra kendte jeg de elever, vi skulle afløse. Jeg blev elev sammen med Birgitte Horne Jensen.

Ansøgningsfristen udløb 25.5.1960, og der var 13 ansøgere heraf 2 fra Sønderborg. 7.6 faldt afgørelsen: Jeg havde fået den ene af pladserne.

Det var ikke uvæsentligt for valget af uddannelse, at man fik elevløn, mens man var på biblioteket.

Jeg blev elev på Centralbiblioteket i Sønderborg fra 4.juli 1960, så lidt ferie fik man da efter studentereksamen.

Billeder af lokaler og personale.

Biblioteket lå i en gammel bygning, og led under pladsmangel. I stueetagen var der kontor for overbibliotekar Sorring inden man kom ind i biblioteket. Voksenafdelingen lå her sammen med de bibliotekstekniske funkioner, som var presset inde i et magasin. Her herskede Ellen Clausen.

Fra voksenudlånet kunne man gå en trappe op, hvor der var læsesal under Andersens kyndige opsyn. Som jeg husker det var oplandsafdelingen med Jens Kock placeret bag læsesalen. Han var også kasernebibliotekar og vist også hospitalsbibliotekar.
Ad en direkte trappe kunne man fra indgangen gå op i børnebiblioteket. Her husker jeg bedst Grethe Norvang, som en spændende børnebibliotekar.

I kælderen var der magasin. Imponerende var det, at der stadig på dette tidspunkt hængte pærer med kultråde!

Kontoret var samtidig magasin, så der var ikke meget plads

Der var ingen frokoststue, så derfor var vagtskemaet lagt efter provinsielle forhold: man tog hjem i middagspausen. Da den ofte var på 2-3 timer var vi to elever med til at få ændret dette, så vi havde samlede vagter

Jeg havde i øvrigt ret frie hænder på biblioteket, og fik lov til at lave mange skilte og plakater samt opbygge en ungdomsafdeling i et lille hjørne.

Det var i pornoens barndom, så Lawrence Lady Chaterlys elsker og Mykle Sangen om den røde rubin var sammen med sexualvejledninger på lukket hylde og blev kun udleveret ved henvendelse til bibliotekaren.

Man bestilte bøger efter nogle tynde sedler svarende til kartotekskort, og kort blev bestilt på A5-ark hvor man bestemte antal grund, hyldeliste og kort til diverse kartoteker

Jeg fik en pæn udtalelse.

Danmarks Biblioteksskole

Først et halvt år efterfulgt af Grundskole på Danmarks Biblioteksskole på Lindevangs allé på Frederiksberg i 6 måneder januar-juni 1961.

Biblskole_64_12rz

Portneren hed Henriksen.

Her var eksamen som var en stop-prøve, men 22.6 var jeg til eksamen, og opnåede 3 gange udmærkelse (ug-).

Jeg rejste til København 3.januar 1961 og boede hos noget fjern familie Ella Petersen på Emil Schlomannsvej på Frederksberg, så der var ganske kort vej til biblioteksskolen.

Jeg søgte ekstrajob i Købnhavns kommuns Biblioteker. Her havde man lige åbnt nyt bibliotek i Vanløse, som blev rendt over ende af borgerne. Der var brug for ekstra ressource til at får ajourført lånerrgistret.
Her mødte jeg dels Leif og Lise Thorsen, som jeg senere lejede værelse hos. De boede på Pilesvinget direkte ud til Uttrslv Mose, og det var både centralt og et frit område at slappe af i. Leif kom senere til Det kgl. Bibliotek.

Det var også her jeg traf Karen Helby, som var bogopsætter på biblioteket.

Ellers brugte jeg megen tid på at cykle rundt og besøge museer. Bortset fra en uge, hvor far var på kursus i København i 1949, havde jeg ikke været i København.

Den varme mad spiste jeg på ABC-cafeterierne - det var hæderligt, borgerligt køkken.
I week-enden kunne man så skeje ud på restauranter med ‘ spis så meget de vil’. Det gjaldt således ‘Den gamle bræddehytte’ inde ved hovedbanegården. Har har jeg spist tre hold gæster ud.

Jeg fik også lavet en aftale med politikommisæren (navn?), der var meget omtalt i forbindelse med hans arbejde for ungdommen på Vesterbro. Her besøgte jeg politistationen og ungdomsklubben.
 

Elevtid 1961-1963

Efter at have bestået fulgte to års elevtid i Sønderborg. Her var et stort læsepensum, og der blev udsendt lærere fra Biblioteksskolen, som med mellemrum kontrollerede, at vi levede op til læseplanerne.

Jeg har stadig de karotekskort, hvor jeg noterede indtrykkene fra læsningen.

Jeg havde et ønske om, at udbrede glæden ved at læse gennem udstillinger og plakater, og jeg fik meget frie hænder af Sorring. Jeg fik endda lov til at opbygge et Ungdomsshjørne. Jeg tegnede plakater, jeg lavede små bogudstillinger i forbindelse med aktuelle begivenheder eller forfatternes mærkedage. Det var ikke noget,  man ellers gjorde - men der var heller ikke meget plads. Jeg burde have taget et kursus i skiltskrift, for godt nok havde jeg lært formskrift, men det var amatørens velmente arbejde .

Her mødte jeg udgivelserne fra Bibliotkscentralen, og fik en fornemmelse af, hvorledes de kunne anvendes - og hvor biblioteksets egne ressourcer ikke rakte - bl.a. til at lave blikfang.

Publikumsbetjeningen foregik enten på dansk eller sønderjydsk, og så måtte man jo skifte. Biblioteket lå meget strategisk i forhold til oplandet med sinplacering lige overfor rutebilstationen.

Jeg har nogle få billeder fra biblioteket.

31.8.1963 går turen atter til Købehavn. Nu er skolen flyttet til Amager (Birketinget).

Pilesvinget_rz

Jeg kom til at bo hos Leif og Lise Thorsen sammen med deres to piger i Pilesvinget 17 i Brønshøj, lige over for Utterslev Mose. Der boede jeg, til jeg fik min bibliotekareksamen. Det blev således også her, jeg hørte om drabet af J.F.Kennedy.

Jeg kendte Thorsen fra Vanløse Bibliotek, hvor de begge arbejdede
Leif Throsen blev senere vicestadsbibliotekar i København, og senere igen ansat på Det kgl.Bibliotek.
Det var et rart sted at bo, og jeg kunne overtage Information, når den var læst.
Vi blandede os ikke i hinandens sager, men jeg blev dog betroet at fotografere til en fest.
Mine madvarer havde jeg i et kælderlokale, men det var jo ikke store sager jeg havde: dåser med torskerogn, makrel, æg og brød.

Det var i øvrigt her jeg hos den lokale bager konstaterede, at det jeg kaldte et helt rugbrød var betegnelsen for et halvt.
 

Pilesvinget_3_rz

Værelset var rart og lyst, og jeg havde nogle få møbler med: en soveottoman, nogle indskudsborde, en flagermusestol - og så min Magnavox-radio, som jeg havde overtaget, da far og mor skiftede en ud med en B&O-radio. i 1956. Det var også den der bragte nyheden om mordet på præsident Kennedy i november 1963.

Jeg cyklede, og det skete ofte, at jeg kom til at følges med Ole Hovman gennem byen. Han kom cyklende fra Søborg.

Skolen havde en relativ lille stab af faste lærere, som blev suppleret af bibliotekarer med specialviden.

De faste lærere var rektor Preben Kirkegaard, Mogens Iversen, Mette Winge, Erik Lindtner, Friis Hansen, Erland Munch Petersen, Knud Larsen i bibliografi og Axel Andersen i gruppe 50.
Tilknyttede lærere var bl.a. Ole Hovman (katalogisering) min senere chef, Jens Maarbjerg (Historie), som jeg havde som fomand i Nyt Dansk Litteraturselskab, da jeg var forretningsfører.

Jeg har nogle få billeder fra denne tid. Der mangler navne og hele Sverigesturen - men det kommer

 Der var Poul Plouggaard, som underviste i biblioteksbygger, Blegvad i psykologi - og Elberling, som havde faget  sociologi og som stod for spørgeundersøgelser mm.

Vi havde studietur til Sverige i april 1964 under ledsagelse af Erland munch Petersen, og en amerikansk mr. Moser. Peter Heise havde et stort Bellman-repertoire, som vi underholdt os med at lære.
Turen gik til biblioteker i Stockholm, Gävle (hvor vi også så et skovmuseum), Eskiltuna, Kramfors.


Vi havde ekskursion til Holbæk, hvor vi boede på Vallekilde Højskole. Turen var med Elberling og var et socio-kursus. Det var mit første møde med dansk højskolekulur med bordbøn, afrydning efter måltiderne mm.

Vi var også en tur det det berømmede Hilledrød Bibliotek.

Jeg var i de studerendes råd sammen med Poul Gregersen.

Mange af mine medstuderende mødte jeg senere, dels i forbindelse med mit arbejde i BC/DBC, dels på Danmarks Biblioteksforenings årsmøder.

Mit fritidsjob her var på Vesterbro bibliotek som læsesalsvagt. Her fungerede læsesalen delvis som varmestue, og man skulle være med til at sikre, at der ikke var en, der blev hængende (sovende) over en avis. Det var for en provinsbo et specielt klientel.
På biblioteket var bla. Mogens Jermin Nissen (?) og mange andre behagelige og spændende ansatte.

I forbindelse med min hovedopgave om unges læsning opsøgte jeg Brita Olsson på Københavns Kommunebiblioteker, men besøgte også Politiets Ungdomsklub (PUK) på Vesterbro efter aftale med den dengang meget kendte Gredsted

 

Eksamen 6. juni 1964. Godt nervøs, for flere af dem, jeg vurderede som ganske kompetente, var dumpet. Jeg bestod atter med 3 udmærkelser (ug-)..

Nu forestod værnpligten, og som det vil fremgå af andre afsnit, blev mine planer om at blive ungdomsbibliotekar ellr kontaktbibliotekar aldrig realiseret.

Som et led i Forsvarets Cvilundervisning kunne man få fri og betalt materiale i forbindelse med undervisning, og jeg tog ganske enkelt alle de uddannelser, der var.. Jeg er således både børnebbliotekar, kontaktbibliotekar, musikbibliotekar - og vist flere.