Web Design
Beretning 1990

Årsberetning 1990

Familien

Vi er efterhånden ved at vænne os til, at vi nu kun tre, ja ofer kun to, selv om Flemming ofte kommer forbi.

Ulla har været langt den flittigste i haven og gået der, så såre der var tid og vejr til det, men på grund af travlheden i foråret blev haven ikke sat til, så den har dels lignet en blomstrende egn det meste af tiden, dels kun kunnet give afgrøder som jordbær, hindbær, æbler og masser af (val)nødder.

Ullas projektarbejde fortsætter i forskellige grupper, bl.a. en god konference i Næstved (30.1-2.2). Der er hele tiden noget nyt, der skal sørges for, og det har givet meget ekstraarbejde året igennem, hvor der er brugt 85 dage til kontorvagter.

Jørgen har haft usædvanlig mange jyllandsture i 1990. Det har betydet, at der faktisk hver måned er blevet mulighed for at aflægge Viggo besøg.

Det har også givet mulighed for nogle fælles ture over Storebælt:

Efter sommerfesten har Ulla nogle fridage, og vi beslutter at tage et lille smut til Jylland. Vi ringer til Torben og Ilse, og fik love til at komme at overnatte (6.6). Jørgen skal til Århus, så mens han ordner det faglige besøger Ulla "Den gamle by" og den botaniske have, som ligger lige ved sioden af. På vejen ned gennem Jylland fik Ulla lejlighed til at prøve en af Jørgens favorit-restauranter, Huset, i Vejle.

Om aftnen drog vi så til Flensborg, og den efterfølgende dag tager vi det stille og roligt ad den gamle hovedvej. Vejret bliver mere og mere gråt og regnfuldt, men netop som vi har passeret den gamle Lilebæltbro foreslog Jørgen en omvej om Falsled kro.

Ingen opponering! Vi kører gennem det meget smukke landskab, fandt kroen, men må vente til de åbner kl.18. Tiden fordrev vi i bilen med udsigt ud over Lillebælt.

Oplevelsen er alle pengene værd. Omgivelserne er gode, og maden og betjeningen svarer helt til forventningerne. Hvad vi fik? XXX

Et par gange har Christian eller Flemming været med. I juli er Christian således med i Sønderborg, hvor vi er på Sønderborg Slot sammen med Viggo.

Flemming har været med to gange. Den første gang benytter han anledningen til at se på priser på et nyt fotografiapparat i Flensborg - og købe det til laveste pris.

I december efter hjemkomsten fra London starter Jørgen afsted mod Odense og Jylland. Flemming har ønsket at komme med, så der kan blive købt nogle fordelagtige indkøb af øl, vin, marcipan osv.

Der overnattes i Sønderborg og tirsdag aften når vi lige en hyggelig familieaften i Flensborg, hvor Merete giver aftensmaden. Udover os inkl. Viggo, er HH, Reinhardt og Reinhardts mor der også, så snakken går lystigt - og klokken er 02.30, inden den fuldtlæssede bil er tilbage i Herlev.

I sommerferien accellererer hamstringen af fyringspetroleum, hvor der kan spares ca 1000 kr pr 1000 liter. Efter en noget afventende holdning går vi med med på spøgen. Vi kan ikke have den minimumsmændge, man kører ud med gratis, så der afhentes i Volvoen på vores tankstation. Dunkene skal leveres tilbage næste dag: der er jo brug for dem. Christian når også at deltage i den lokale dunkpåfyldning hos Kai Dige Bach - og tjene lidt lommepenge.

Det har været Christians første år på RUC. Efter problemer med gruppedannelse osv synes det at gå ganske godt.

Gruppen har valgt at skrive eksamensopgave om Uganda, hvilket indebærer mange og lange diskussioner p.gr.a. statens forskellige udviklingsteorier. Emnet er også stort, litteraturen stort set kun på engelsk, og gruppen rummer flere udlændinge med de sproglige begrænsninger det giver.

I de sidste uger inden den skriftlige eksamen er alt hvad der kan fremskaffes af computere rødglødende, og som sædvanlig skal den endelige udskrivning foretages i sidste time. Den særlige opstemte følelse af endelig at se værket komme ud af laserprinteren på BC en sen nattetime får et alvorligt knæk, da udskrivningen standses af et virusangreb. Skaden begrænses til et par manglende sider - men alligevel. Eksamen bestås, og ferien står for døren.

Den går sammen med "rødderne" til Nordsverige på kanotur, for at skaffe sig yderligere erfaring inden den store Canada-tur i 1991.

Flemming får i juli (mens han og Mette er på ferie i Østrig og Italien) tilsagn om optagelse på sygeplejeskole til februar 1991. Det er vi naturligvis allesammen meget glade for, og forældrene kan nu en stund tage lidt afslappet på de nærmeste års uddannelsesforløb.

Ulla har søgt om en frirejse, og da det er hendes jubilæumsår, får hun den ikke blot tildelt, men ovenikøbet med ret til at rejse ud over Europas grænser. Med de nuværende charterpriser kan man sige, at det næppe kan betale sig at få frirejser til Europa, med mindre man kender nogen, man kan bo hos. Det drejer sig altså om at komme så langt væk som muligt - men samtidig en destination, hvorfra man kan komme hjem igen. Vi er ikke i tvivl: det må blive Sydamerika igen til foråret 1991. Andesbjergene trækker!

Stor er derfor frustrationen, da det i november går op for os, at SAS advarer sit eget personale mod at tage til Sao Paulo, fordi det er svært at få plads tilbage. Flyveplanerne tages frem, non-stop-flyvningerne vurderes atter. Det ser ud til at valget bliver mellem Singapore (som udgangspunkt for ture til Indonesien) eller USA (evt. videre til Hawaii).

Årets første familiebegivenhed er Ullas fødselsdag. Den fejres dog ikke specielt i år, ligesom Jørgens fødselsdag senere holdes indenfor familiens snævre rammer.

Flemmings fødselsdag har vi jo ikke længere ansvaret for, men han følger traditionerne og inviterer de to familier sammen i deres nye omgivelser.

På grund af almindelig travlhed har det knebet med at samle vennekredsen så ofte, som vi plejer, så Christians fødselsdag giver os en anledning til råde bod på dette: alle inviteres til fondue.

Julen fejres i år på Amager. Flemming er hos Mettes forældre, far i Flensborg, Bodil og Villy i Jylland. Det er mange år siden, vi har været så få, men det kan så konstateres, at det er ikke antallet, der er afgørende for hyggen.

Bortset fra Christian er gavebytningen reduceret til noget minimalt.

Jørgen når at få begyndt en gang snotnæse, som holdt ham i sengen 1. juledag, men han deltager dog i frokosten 2. juledag.

Her er inviteret familien Stolpe, som møder fuldtalligt, Flemming og Mette og Mettes far og mor (Jørgen & Ulla) samt lillesøster (Stine).

Nytårsaften hører også til de stille og rolige. Børnene er engageret andetsteds, så det ender op med kun at være de to "gamle" sammen med Bente og Birger.

Fester

Sommerfesten 3.6

Sommerfesten bliver indkaldt til 3.6 (Pinsedag).

Vejret har ikke været særligt stabilt, og efter opsætningen af presseninger lørdag kommer den danske sommerregn, så vi er nødt til at tømme pressingerne for vand flere gange i løbet af aftnen.

Søndag er alt imidlertid, som det skal være med tørvejr og solskin.

Ulla har indforskrevet et kollegialt, velopfedet lam på 28 kg eller næsten dobbelt så stort som normalt. For en gangs skyld bliver der levnet - endda af køllen.

Årets holdopgave er at lave skibe af bambus. Som sædvanlig er resultatet over al forventning, og morskaben bliver naturligvis ikke mindre, da sødygtigheden skal afprøves på "vores" lille sø.

Fremmødet fra Jylland er beskedent, men Bjarke deltager med sit nye bekendtskab, Helle. Borghilds 70-årsdag forhindrer naturligvis Mogens og Borghild i at deltage (hun fik en fin signeret festblanket i overstørrelse fra alle deltagerne), men betød også, at vi må undvære Axels harmonika ved bålet om aftnen. Nå, vi klarer nu fædrelandets vemodige sange alligevel.

Mandag eftermiddag kommer regnen så tilbage, da vi er færdige med at rydde op og spise rester hen på eftermiddagen.

 

Holdfest på Bakken 14.6.

Den årlige fest med Ullas nattehold er i år flyttet fra private rammer til Dyrehavsbakken. Maden bliver indtaget på et af spisestederne (ikke noget at prale af) og bagefter fulgtes man i flok til øl- og danseteltet. Det lægger dog en dæmper på udfoldelserne, at man befinder sig på offentligt område og med restaurationspriser.

 

Emmys fødselsdag

Moster Emmy i Esbjerg har 90-årsfødselsdag d.2.7.

De unge i Esbjerg har arrangeret en fest for hende d.30.6, og familien er mødt talstærkt frem. Det er tankevækkende, at der er en stor del af familien, som man kun ser, når "de gamle" kalder til fest!

Der er lejet udmærkede selskabslokaler, og maden, der er et tag-selv-bord, er fortræffelig. Stemningen fejler heller ikke noget.

Vi bor hos Birger og Lene (Christian er ikke med, da han er på kanotur i Nordsverige) og sammen med dem tager vi dagen efter en dejlig tur til Børsmose strand for at nyde Vesterhavet og samle flade sten til vores bålplads. Det blæser kraftigt, så på grund af sandets flugt må vi opgive at spise i klitterne og i stedet finde ly i plantagen. Men solen skinner og vi har tid til at nyde det og få snakket.

 

Vi har sørget for at have fri om mandagen, og har aftalt, at vi ville gøre turen hjem som en ekstra udflugt, nu hvor der ikke er udsigt til ferie længe.

Så efter en overnatning i Flensborg og indkøb i City Grossmarkt (det blev nu kun til nogle film) gik turen først til museet på Gottorp Slot. Desværre var flere af afdelingerne lukkede mandag, men der var dog en del gotisk kirkekunst og så naturligvis afdelingen med det gamle vikingeskib fra Nydam. Herfra ind til Slesvig, hvor vi så domkirken. Derfra videre til Haitabu, hvor der er et nyindrettet museum, som illustrerer Hedebys position i vikingetiden. Det er ganske interessant og oplysende, og ikke større end at det kan overkommes.

På den videre fart kørt vi igennem det smukke søområde ved Malente, bl.a. på jagt efter et spisested. Vi ender op i et noget atypisk, tysk spisehus i Lensahn, hvor hr. Nielsen, underholdt os med sine resterende danske gloser.

 

Ullas jubilæum

Uanset at Ulla ikke har den store lyst til at blive centrum i et stort jubilæums-show, bliver enden dog, at hendes 25-årsjubilæum bliver fejret.

Egentlig er datoen d.2., men fordi mødelokalet i lufthavnen er optaget den dag, bliver det flyttet til d.3 (fredag).

Dagen rummer to arrangementer: det officielle i lufthavnen og vores eget åbent-hus-arrangement.

Vi er inde i en vejrmæssigt stabil periode, og har undladt at overdække terrassen. Faktisk går det hen at blive årets varmeste dag med 30 grader i skyggen.

Arrangementet i lufthavnen er kl.10, og vi fylder vognen med Ulla, Jørgen, Christian, Viggo og Bodil. Desværre er Flemming og Mette på sommerferie.

Vi møder Axel og Tove derude, og kl.10 kan vi med sved på panden og glas i hånd starte. Der holdes tale af Holger Dall, og Axel benytter også lejligheden til at vise sin faderlige stolthed.

Han har også sørget for, at en brandmand foreviger dagem på video.

 

Fremmødet er i øvrigt pænt: mange kolleger er kommet på deres fridag, teknikerne m.fl. dokumenterer, at der er et nært samarbejde i hverdagen, og der er også mange gaver.

 

Åbent-hus-arrangement er fra kl.14. Fadølsanlægget er afprøvet, "rødderne" er indkaldt som opvartere og opryddere.

Strømmen af familie, venner og kolleger er jævn de næste par timer, men det lykkes dog at skaffe siddepladser til alle, dels på terrassen, dels ved borde på græsplænen under skyggefulde parasoller.

Traktementet består af salatbord, røget lammekølle, ost (placeret inde i stuen), kyllinger på bålet, snobrød, fadøl og vin.

Asger & Addi og Bente & Birger har oprindeligt reserveret d.2, og har derfor andre aftaler, så de må gå til aften, men ellers skal det nævnes at Mogens og Line har taget imod vores invitation - og den største overraskelse: Torben dukker uventet op.

I løbet af aftenen tynder det ud, og den sidste gæst gik ca. 23.00 (Torben).

Alt i alt må vi sige, at det bliver et meget vellykket arrangement, begunstiget af det flotte sommervejr og den store deltagelse (trods ferietid) og gode stemning.

 

Hjemmet

Mens Jørgen i forsommeren er borte et par dage i Jylland, tager Ulla og Christian initiativ til renovering af kælderbadeværelset.

Det gamle vinyl bliver revet af vægge og gulve og VVS-folkene afproppede installationerne. Der er indkøbt fliser til gulvet, og det bliver besluttet at opsætte trykimprægneret profiltræ på væggene. Det viser sig, at vi må til den store tømmerhandel i Måløv for at få den rigtige vare.

Genetableringen stod Ulla næsten for. Hun udjævner gulv, lægger fliser, fuger, og giver en hånd med, da brædderne skal sættes op. Der må nyt handvaskarmatur, nye skabe, ny lampe til, men nu er det også blevet husets flotteste badeværelse.

Resten af året er der løbende gjort forsøg på en gennemgribende kælderoprydning, som ved årets udgang ser ud til at ville lykkes. Det elektriske tog er blevet pakket sammen, der er blevet plads til bordtennisbordet og fryseren er blevet flyttet ind i den lille kælder. Det har skabt lidt mere orden i det store kælderrum, som Christian benytter til musikaflytning på sit nye anlæg og dartspils-træning til Klubaftnerne.

Ulla har også en drøm om et specialbygget, stort drivhus, men med Christians arkitekttegning i hånd opsøger de diverse firmaer med speciale i drivhuse og udestuer, som finder projektet interessant til priser omkring 70.000 kr. Pt. er det projekt skrinlagt.

I stedet er der blevet bygget to kompostbeholdere i baghaven til at få bedre styr på komposteringen end den gamle gitterbeholder.

Christian har i løbet af sin sommerferie nået at imprægnere det meste af huset (selv facaden mod gaden, som aldrig har fået noget). Det har pyntet!

For mange år siden har vi et maleri af Mogens Andersen hjemme med henblik på at købe det. Det forestiller blomstrende gederams. Imidlertid har vi ikke en rigtig plads til det den gang, så det gik tilbage, hvilket vi i årene efter ofte har beklaget.

Da billedet pludselig dukker op igen og er til salg, gør vi et nyt forsøg, og finder faktisk nu et velegnet sted - og køber det.  I øvrigt har vi tidligere på året indkøbt et litografi af Sven Saabye, forestillende et træstød.

Vennerne

D. 2.5 bliver vi inviteret op til John og Solveig, og der er rigtigt dækket op udenfor i det gode vejr. Anledningen er angiveligt, at John og Jørgen traf hinanden første gang for 25 år siden (og det er der jo god grund til at fejre), men ligeså  væsentligt er det, at det er ders bryllupsdag.

Evas konfirmation fejres St.bededag 11.5, og som sædvanlig får vi os tilkæmpet en siddeplads i kirken. Festen bliver afholdt hjemme under hyggelige former. Vi underholdt med en tegneserie om Evas meritter, som vi har oplevet dem.

Villy og Bodil er meget engageret i Round Table, og i år er det den danske afdeling, der skal sørge for det årlige klubarrangement. Vi tilbød at hjælpe med overnatning, og d.24. afhenter vi så vores gæster på det aftalte mødested.

Det er Herman & Baukje Dokkum (arkier og læge) fra Holland og Carl-Gustaf & Agneta Dock (landmand og sygeplejerske) fra Sverige. Vi har det ganske hyggeligt sammen og fik også gået en tur i vores smukke omgivelser, inden der er sammenkomst hos Bodil og Villy.

Dagen efter deltager vi festarrangementet på Sølyst, og alene omgivelserne er en oplevelse. Der er god mad, underholdning og diskotek til ud på de meget små timer, og masser af snak med deltagere fra England, Tyskland, Holland og Sverige.

Der er revy om lørdagen, hvor drengene er opvartere og opvaskere, men hvor vi bliver hjemme.

Søndag morgen har jeg fået lov til at låne BCs kantine til den afsluttende brunch. Alt i alt er det nogle skægge dage med udveksling af bitter og snaps.

Sommerarrangement hos Gitte

Axel har en søster, som vi normalt ikke ser meget til. Hun har besluttet, at hun ville prøve at samle familien en weekend. Det lykkes at få samlet en stor del i weekenden 21.6-22.6.

Arrangementet løb af stablen hos Gitte og Helmuth i deres gamle hus i udenfor Nykøbing Sj. Alle har medbagt telt, mad og drikkevarer, og spisningen foregik også ude på plænen i deres store villatelt.

Axel og Tove kører med os med Christian som chauffør, og vi har nogle yderst fornøjelige timer sammen. Heldigvis har Jørgen taget en ramme ekstra pilsnere med på trods af Axels dispositioner.

Vi bliver ved til langt ud på natten, men vejret er virkelig med os. Søndag morgen efter morgenmaden vandrer vi så ned til stranden og fik et bad i Kattegat. Stranden her er fantastisk god med klitter og sandbund helt ind. Det blæser en del, og vandet kan have været varmere, men det er faktisk helt forfriskende - og alle er med på spøgen. Efter en god frokost tager vi så afsked med alle de behagelige mennesker.

På vejen hjem fik Ulla den ide, at vi må have ål på den gamle færgekro - og det fik vi så, selv om Axel ellers ikke skal have mere at spise den dag.

Vel hjemme fra London er der til dagen efter hjemkomsten (15.12) aftalt damejulefrokost. Heldigvis skal vi blot sørge for brød og våde varer. Fremmødet er i år ganske beskedent: Addi, Lis, Jette, Ghita og Bodil (som går til anden fest), og det er kun Kurt, der kommer for at holde Jørgen ved selskab.

 

Ferie og småture

Sverige med Ole og Kristine d.24.2-27.2

En tur til Tomtebo i februar skulle give os mulighed for at prøve svensk sneføre, og Ole og Kristine har glædet sig til at vise os landskabet i vinterdragt. Men sådan skulle det ikke gå.

I stedet for at fare på ski (hvilket vi aldrig har prøvet) henover moserne, tog Ole os på en farefuld færd med rige muligheder for "sok". Vi gik tværs over en højmose, og den var bestemt ikke bundfrossen, men ved springe fra tue til tue lykkedes det os faktisk at komme nogenlunde tørskoede gennem turen.

Det er i øvrigt fantastisk rart at komme til "vores eget" gæstehus og finde det opvarmet med brændeovnen tændt.

 

Sveriges-tur med hele familien
Uvahult 31.3.905.4.90

 

Sverige 23.8-26.8

Der skal jo ikke så meget til at lokke os til Sverige, så når chancen er der for en forlænget week-end, så er vi strøget!
Ole og Kristine er taget derop i forvejen, hvor Ole har anvendt leen flittigt og Kristine gået i krig med at male metaltaget på brændeskuret og huset.
Vores første vandretur går til den gamle vandmølle (nu kun ruin), hvor Ulla og Jørgen har været før. Denne gang er aktørerne skiftet ud med nogle unge soldater, der leger kommandosoldater.
Vejret er fortsat med os, og med en øde beliggende gård som udgangspunkt sætter vi os som mål, at nå et vandfald. Først må vi imidlertid forcere indtil flere vandløb, men på et tidspunkt kan vi blot følge strømmen til målet. Her sidder vi længe og nyder vejret og vandets beroligende fald.
Turens hovedbegivendhed er plukningen af kantareller og andre svampe. Under kyndig vejledning får vi samlet kurv efter kurv, og vi er godt tilfredse uanset at de svenske venner mener, at det er noget "skræp", vi har samlet. De vil kun have kantareller.
Efter frokosten den ene dag forstyrres idyllen og stilheden af en helikopter, som flyver lavt over huset gang på gang. Da det har stået på i nogen tid, må sagen jo efterforskes, og det viser sig, at man er ifærd med at sprede kalk ud over søerne, og at påfyldningstedet er lige henne på hjørnet.
Lidt skal der jo laves for at man kan gøre sig fortjent til at have det så godt, og denne gang gælder det fældning og beskæring af kirsebærtræer og pålægning af et nyt tag på indgangspartiet.
Hjemturen går via Rostorp, som Ulla efter intense studier i bogen om Småland mener må være en omvej værd.

 

Sverige 27.9-30.9

Nu er der gået en hel måned siden vi sidst har været "hinsidan", så da Ole og Kristine tilbyder os endnu et week-end-ophold, kører vi ufortøvent af sted. Emil, som er Kristines barnebarn, er med på denne ferie. Vi har jo hørt meget om ham, og han lever op til omtalen som en frisk og snusfornuftig fyr.

Det skaber også lidt fornyelse i opholdet: der spilles Matador, mens regnen alligevel siler ned, og tur i mørkningen, hvor Emil bestemmer hvorhen og hvordan, bl.a. med føring af Kirstine med lukkede øjne.

Der bliver også tid til et gensyn med Tomtebakken, selv om vejret denne gang ikke er helt med os.

På vores skovtur får vi lært om tragtkantareller, og flere gode steder opsøges med fyldte kurve til resultat. Når først man har fået øje på de uanselige, mørke svampe, er de der i store mængder.

Vi får savet de sidste fældede træer op til brænde og for ryddet op på grunden, så vi med god samvittighed kan tage afsked med ejerne, og derefter tage på vores sidste skovvandring - udstyret med en kurv, hvis vi nu skal finde nogle svampe. Det gjorde vi! På en halv time er spånkurven fyldt, og så kan vi ligesågodt tage hjemad.

Da vi har god tid, kører vi en ny vej hjem via Varnamo, Bredaryd lamgs Bolmen-søen og for første gang nogensinde får vi en svensk elg at se. Den har fundet sig en have ved et ensomtbeliggende hus, hvor den kan gå uforstyrret og spise af træerne. Den tager sig slet ikke af, at vi holder nogle få meter fra den. Tværtimod lægger den sig mæt til at hvile.

Fotografierne dokumenterer vores held!

 

Skjoldnæsholm

En hurtig beslutning d.14.10, hvor det er et flot efterårsvejr, og vi alle tre sammen med Flemming og Mette på vandretur ved Skjoldnæsholm.

 

Essen 21.-26.10

Jørgens konference i Essen bliver i år kombineret med et besøg i Sønderborg.

Der bliver tid til en lang vandretur i Sønderskoven, helt ud at vende, hvor man kan se ind til Høruphav og over til Kegnæs. Ullas nyerhvervede viden om tragtkantareller bliver også udnyttet, og faktisk lykkes det at finde nogle, om end ikke i de samme mændger, som i Sverige.

Vi når også at aflægge besøg i Flensborg, hvor der diskuteres skilsmisse efter at Reinhardt nu er flyttet hjemmefra (til Danmark). Merete er da også begyndt på køreskole, så hun kan få glæde af Passaten.

Den sidste dag startes rengøringen (afsæbning af døre og karme).

Ulla tager flyet hjem om aftnen, efter at Jørgen er kørt efter frokosten.

 

Selve symposiet er som det plejer, og med masser af gamle bekendte.

Listen over ting, der skal købes ind er ikke så lang, som den tit har været: den er begrænset til diasrammer og -magasiner. Dog finder en lille "lommecomputer" i creditcard-størrelse nåde som gaveide til Christian.

 

På det dejlige Folkwang Museum er der en særudstiling med malerier af van Gogh og hans samtidige. Der er virkelig mange mennesker, som besøger udstillingen, som viser mange sjældent-viste malerier af van Gogh, og dertil eksempler på samtidige kunstneres værker - enten med samme teknik eller med samme motiv. Jo, det er en ganske spændende udstilling.

 

Den anden udstilling er lidt mere speciel. Den omhandler Skt. Petersborg i byens storhedstid. Den vises i Krupps "Villa Hugel", som ligger i meget smukke omgivelser syd for byen. Der udstilles malerier, brugskunst, smykker, klædedragter mm.

I det tidligere gæstehus er der nu indrettet et særligt Krupp-museum, som dels fortæller om Krupps udvikling og betydning for regionen (faktisk meget spændende, bl.a. fordi Krupp oprettede socialt boligbyggeri, skolegang, bibliotek, hospital osv tidligt i forrige århundrede). Der er selvfølgelig også en strømlinet udstilling af, hvad koncernen kan præstere på en lang række områder.

 

Der er sat en hel dag af til at rejse hjem, så den første aften overnattes der lidt udenfor den smukke middelalderby Rheda-Wiedenbruck, som nok er et genbesøg værd.

Næste morgen går turen videre til Wastfalische Freilichtmuseum ved Detmold, som er et meget stort frilandmuseum. Der er gjort meget ud af at få det til at være levende: der en åben ild på ildstederne, pottemager, smed, spindedame, møllevingerne går, hønsene går i stalden, hvor der er oplagt hø osv. Alt er utroligt livagtigt med masser af husgeråd, legetøj osv.

Der gik faktisk tre timer med at vandre gennem området og se de mange huse og gårde, hvoraf mange er den type, hvor stalden er integreret med køkken- og spiseregionen.

 

I en brochure har jeg læst om et automobilmuseum i Bad Oynhausen (det ligger egentlig tættere på Vlotho), som efter beskrivelsen ser ud til at være et besøg værd. Det er det også, omend det ikke kan måle sig med Muhlhouse. Der er ikke så meget plads til rådighed, så bilerne står meget tæt, men der er dog et pænt udvalg. Til gengæld har jeg aldrig set så mange motorcykler! I en bygning i tilknytning til musseet kan man ud over nogle tog og fly, se en maskinpark af diverse drejebænke og andre værktøjsmaskiner.

 

 

Troldeskoven

Ulla og Solveig har aftalt vandretur i naturen d.11.11. Turen skal gå til Troldeskoven i Tisvildeleje, og vi mødes allesammen ved den gamle Asserbo slotsruin (Ulla, Jørgen, Flemmig og Mette samt hele familien Stolpe). Vejret starter diset, men det er i øvrigt mildt og tørt, og efter at vi har undret os over Troldeskovens forkrøblede træer, vandrer vi op på en høj med udsigt over Kattegat, hvor vi indtager den medbragte frokost. Turen afsluttes hjemme hos John og Solveig.

 

 

London 7-11.12

Som sædvanlig skal Jørgen til konference i London i december. I forbindelse med planlægningen er det spørgsmålet, om Ulla kan få fri til at komme med (økonomisk kan der modregnes mellem den pris Jørgen skal have givet og den pris, Ulla skal betale fratrukket rabat, dvs i alt kr. 745 for Ulla). Beslutningen bliver positiv, og som et ekstra plus tager Bente og Birger en hurtig beslutning om at ville tage med, så der bliver bestilt fire pladser hos Spies.

Efter nogen spænding på venteliste fik vi plads på Strand Palace, som vi gerne ville.

Sidst på dagen fredag d. 7.12 kører Christian os til lufthavnen.

Velankommen til Stansted bliver vi kørt ind til London ad en helt anden vej en tidligere, hvorved vi kommer gennem de nye Docklands.

Det er Bente og Birgers første besøg i London, så det er helt sjovt at skal fungere som guide: Dels er der jo nogle ting man "skal" have set, dels er der selve stemningen.

Den første aften gik med at finde et sted, hvor Spies enkelte stykke rugbrød kan blive suppleret. Det lykkes omend noget sent på restauranten på puben Sct.Martin.

Vejret starter fra sit kolde og lidt fugtige hjørne, men paraplyerne er jo billige i London. Efter at have købt ugekort til tog og bus, er første opgave at få skaffet billetter til de musicals, vi ønsker at se. Det gik rimelig let via autoriserede bureauer, og så kan sightseeingen begynde.

Tur ned ad Whitehall forbi Downing Street, monumentet for 1.verdenskrig, parlamentet med Big Ben og tilbage for at se "changing of the guards". Derefter langs Sct.James Park mod Buckingham, hvor garden trak op.

Det passer så med at snuse lidt til de dyre forretninger i Bond Street, før vi fandt en lille pub, hvor vi også kan få en sandwich.

British Museum er næste punkt på dagsordnen. Der er jo så meget at se, at det må blive noget forhastet. Valget faldt på de gamle kulturer, ikke mindst Ægypten (mumier mm).

Om aftnen går turen ud til Bayswater, hvor Jørgen kender en indisk restaurant, og det bliver et ganske vellykket måltid.

 

Søndag formiddag kan man ikke lave meget i London, med mindre man går på loppemarked, sammen med alle de andre turister - og det gør vi så. Bente får købt jogging sko, og Jørgen lader sig overbevise af gadehandlerens talegaver og køber et universalværktøj til glasskæring, slibning, afisolering mm. Det vækker almindelig moro!

Vejret er heldigvis godt og turen gik derfter mod Sct.Catherines Docks, som til trods for at de er omgivet af en masse nyt byggeri har bevaret det meste af sin charme.

Det gælder i det hele taget, at havnefrontens gamle, forfaldne pakhuse er blevet restaureret til det ukendelige med kontor- og indkøbsfaciliteter.

Så går turen med The Tube til Kensington for at gå på Science Museum, men forinden er der et massivt krav om noget spiseligt. Det er ikke det enkleste en søndag eftermiddag i dette kvarter, så vi må gå langt, før der er en pub, Jørgen kender. De har imidlertid stoppet madsalget. Vi beslutter os for at nøjes med en pint - og tage bussen tilbage til museet, hvor der er et cafeteria, man kan hjemsøge.

Nu er der kun kort tid tilbage af dagen, så vi beslutter os for at splitte op, og mødes senere. Ulla og Jørgen tager en delvis runde i afdelingen med rumteknologi, transportmidler (bl.a. bro- og tunnelbygning), skibsfart (med mange spændende og flotte skibsmodeller), edb-teknologi, særudstillingen for Lego (future cars, "sandkasser" med lego-klodser og lokaler med teknisk lego), en meget kort rondering gennem den medicinske afdeling (2 etager), som Jørgen tidligere er blevet begejstret for.

Da vi ikke har fået så meget fast føde, beslutter vi os for at spise tidligt. Vi går i Soho hos vores sædvanlige kineser. Det er også godt, men det må bemærkes, at Bente ikke brugte sine pinde!

Vi kommer så tidligt ud derfra, at der endnu ikke er noget af Sohos natteliv at vise, så det erstattes at et par pubber undervejs, bl.a. "Sherlock Holmes".

 

Mandag blev dagen, hvor der skal ses på priser og tages hul på indkøbene, så turen går op gennem Regent Street og videre til Oxford Street. Alle skoforretninger, Bally-shops og de store magasiner vendes med Jørgen som anfører (for ikke at skulle bruge hele dagen med at ose).

 

Bente og Birger har teateraften ("Cats"), så Ulla og Jørgen

vælger dagen til det traditionelle besøg på Manzis fiskerestaurant (hvor vi i øvrigt overhører en englænder og en franskmand i livlig diskussion - på hver sit sprog!).

Vi møder et par meget begejstrede teatergængere i den aftalte pub ved Covent Garden efter forestillingen.

 

Jørgen starter konferencen tirsdag, så han er borte til sidst på eftermiddagen. I mens er de andre på sightseeingtur til Sct. Pauls Cathedral, Tower Casle og Tower Bridge, mens "Belfast" bliver springet over i denne omgang.

Det er vores tur til at se vores musical, "Miss Saigon", som er den Jørgen ikke har set. Desværre er de billetter, vi har fået højt oppe på balkonen, hvilket tager en del af udsynet til scenen for Ulla. Stykket er som sædvanligt professionelt i sin forevisning, men ikke med samme iørefaldende melodier som Lloyd Webbers musicals.

Vores middag er indtaget på den italienske restaurant et par hjørner fra Strand, og vi mødes på den samme pub igen efter forestillingen.

 

Onsdag er Jørgen dels til konference, dels til "conference dinner", så den dag er splittet op. Han når dog at få købt sig sine traditionelle sko ("Andre mennesker vil da have noget nyt, og ikke noget magetil", var ekspedientens bemærkning).

Dagens oplevelser var ellers flymuseerne i Hendon og "The old Bull and Bush".

Der blev rapporteret levende om de nye tableauer, der var kommet derude for at levendegøre stemningen under "The Battle of Britain", bl.a. figurer med filmede ansigter og livagtig tale!

Med sædvanlig sporsans finder Ulla i Hampstead Heath efter nogen vandring "The Old Bull and Bush". Der er desværre lukket for madsalget, men en pint kan man da få - og skynde sig at drikke, da der straks slåes "last order" til eftermiddagslukning.

 

Torsdag var stadig konferencedag, men Jørgen tog lidt tidligere derfra og fik købt sine skjorter i den lille forretning på Strand ("same procedure..."), og nåede også Designmuseet, som er et af de nye museer, som han har ønsket at se. Det har en udstilling og en mindre, permanent udstilling. Udstillingen er om det hollandske post- og telegrafvæsen, og det er, havd det så er, men eksemplerne i standardudstillingen rummer for lidt til virkelig at kunne illustere design og designudvikling, selv om man har gjort forsøg på det. Af dansk design er der B & O og Arne Jacobsen.

 

Han har ønsket at gense Westminster Abbey, og det nås også, endda også den lille klosterhave, som netop er åben for offentligheden om torsdagen.

Det viser sig senere, at resten af rejseholdet har forladt stedet omtrent på samme tid, men taget en anden bus hjem.

Deres dag er ellers gået indkøb og en afsluttende runde på Covent Garden.

 

Da det er sidste aften i London har vi foreslået "Ye Ol Cheshire and Cheese", som en typisk engelsk restaurant af de bedre. Den er stadig ganske hyggelig (og svær at finde), men menukortet var i anledning af julen noget begrænset. Det vi fik var i øvrigt godt, og betjeningen et par meget charmerende og grinende piger.

 

Fredag er hjemrejsedag, og sidste chance for panikindkøbene. Bl.a. har Ulla ikke kunnet affinde sig med priserne på cashmere i år, og har derfor slet ikke købt noget som helst. Jørgen har set dem relativt billige på Covent Garden, og der bliver årets cashmere så købt.

Da alle er færdige, kufferterne pakket og sat i kuffertrum op ad formiddagen, prøver vi at nå antikvitetsmarkedet på Bermondsey Square. Men da vi når derud ved 11.30-tiden er de fleste boder allerede pakket sammen, så det bliver en lang travetur, hvor det mest opløftende er pubben på vej hjem: The wool sack, som serverer ganske udmærket mad. Vi er jo nødt til at helgardere os, da vi ikke troer at Spies vil ofre et ordentligt måltid på os.

Bente er helbefaren pub-finder og finder som afslutningspub et spejlkabinet på Shaftebury Avenue(?)

Bodil og Villy afhenter ved hjemkomsten til Kastrup og byder på en laksemad til den første ferieberetning.

Generelle indtryk fra London-turen: priserne er steget meget (f.eks. koster 1 pint ofte over 1.50, cashmere steget fra ca 70 til 125 og derover, ja faktisk fandt Ulla en til 325), renoveringen er ved at være tilendebragt - og der bygget meget nyt. Undergrundsstationerne er tur efter anden blevet til at holde ud. Embankment-centret er næsten indflytningsklart, posekoner og -mænd er flyttet ind i dørnicherne ved Strands forretninger.

 

Diverse

Grunden til et nyt køkken på Veronavej blev allerede lagt i slutningen af 1989, da Ulla og Bodil overbeviser Axel om, at der nu er råd til et nyt køkken. I løbet af året tager det form: vægge rives ned, der opsættes nye lofter og lægges gulve, elementkøkkenet besluttes og de nye hvidevarer kommer på plads, så der hen på efteråret kan holdes indvielsesfest for en glimrende arbejdsplads.

 

Vi har passet Trisse, mens familien Tynell er på skiferie i Norge i februar og på sommerferie, og som noget nyt er vi betroet ansvaret for Sofie, som er bagboens sorte kat.

 

Ullas jubilæum 3.8.1990 (egl 2.8.90)

 

Harly & Gerda   Gl.dansk

Bente & Birger   4 champagneglas m.blåt

      • Addi & Asgerstofæske m. 2 bånd m.fuglestemmer+lille and
      • John & Solveig & LasseHortensia + lavendel
      • Tove & AxelKokuspalme + ferskentræ (sm Th EM)
      • Bodil & VillyGlaseret blå krukke med margueritter
      • Kurt & Lis3 fl. Corbieres rødvin
      • Else Margrethe & Thorkildsammen med Axel & Tove
      • Mogens & BorghildÆske chokolade
      • Mogens & LineBog om konrol- & varsling, lyng og modelfly
      • Torbentørrede blomster + Láir de temps
       • Stig & Herdis & Espen & Steen2 fl. rødvin
      • Ole & KristineSvampebog
      • Thomas (bagbo)Lambrusco
      • Viggokinesisk gulvvase (sm Jørgen og Merete)
      • Christian, Ulla, JørgenHvalbevis fra drengene

(Jacob og Carsten som hjælpere)

 

      • Fra holdet:Inside guide Argentina, Ildpotskål, buket, hvid Porsche
 • Pernille

Tage

Mette & Lars

Ghita & Peter

      • Georgbuket
      • Hultman & Elsebethvin
      • Hans Kurt & MarianneAskebæger (blåt)
      • Pallepotteplante

Ikke deltagere:

      • Michael Rauh1/2 jubilæum
      • Kreds 31/2 gl.dansk
      • HK-klub1/2 gl dansk
      • Anne Marie og Hjørdis1/2 porse
      • Fleming VestergaardRioja
      • Dorthe & IngeMoulin en Medoc
      • Dataafsnit + NC3 fl Demilune-rødvin
      • Teknikere3 fl. Chateau Fontes
      • ????1 fl. champagne

 

Gæster & visitter

()=hos

 

Addi & Asger (3.3) 12.4 3.6 3.8 (13.9) 13.10 6.11 (21.12)

Aksel & Tove (12.1),(28.1),18.3 (10.4),21.4 (6.5), 3.6 3.8 (12.10) 13.10

Bente & Birger 18.2 (11.4) 3.6 23.6 3.8 13.10, (3.11)

Bodil & Villy (16.2) 3.6 23.6, 3.8 (17.8) 13.10

Flemming & Mette (17.2) (23.5) 3.6 (15.9) 13.10, 6.11 26.12

John & Solveig (9.2) 12.4, (2.5) 14.5, 3.6 (9.7) 3.8 13.10 (11.6) 17.12, 26.12

Ole & Kristine 21.4 3.8 (8.7) 24.11 (5.12)

Thorkild & Else Margrethe 3.6 (15.6) 3.8

Stig & Herdis (3.2) 3.6 3.8